גשרים ומנהרות

גשר הולילנד, ירושלים
גשרים כביש 531
חניון כיכר ספרא, ירושלים
מעלית הכותל, ירושלים
גשר צומת חולון
תמונת נושא מנהרות הכותל
מנהרות הכותל, ירושלים