פרויקטים נבחרים

אקווריום ישראל, ירושלים
בית חולים שערי צדק תמונת נושא 1024
בית חולים שערי צדק, ירושלים
מכון ון ליר תמונת נושא 1024
מכון ון ליר, ירושלים
גשר הולילנד, ירושלים
ישיבת אור שמח ירושלים תמונת נושא
ישיבת אור שמח, ירושלים
תמונת נושא שלווה 683
שלווה, ירושלים