top of page
בניית מבני ציבור
בניית מבני ציבור דורשת תכנון ביצוע חשיבה התארגנות אישורים ושת"פ  בהתאם לסוג המבנה ודרישותיו הייחודיות.
החברה בעלת נסיון רב בסוגים רבים של מבני ציבור כגון בתי חולים, מבני מחקר, מוסדות אקדמיים, מבנים לאוכלוסיות מיוחדות ומבני מסחר
 
bottom of page