top of page
פרוייקטים מורכבים
פרוייקטים מורכבים דורשים חשיבה וביצוע "מחוץ לקופסא" על מנת להביא לסיום מוצלח של הפרוייקט
בפרוייקטים מורכבים נדרשים אישורי עבודה מיוחדים מול הרשויות כגון עבודה בשעות הלילה, עבודה באיזורים רגישים, ועבודה הנדסית מורכבת. החברה ביצעה בהצלחה מגוון פרוייקטים בעלי מורכבות רבה ורכשה ניסיון ומוניטין רבים. 
bottom of page