top of page
בנית גשרים ומנהרות
בניית גשרים ומנהרות דורש התמחות ספציפית בהנדסה אזרחית ובעבודות בטון מיוחדות. העבודה מתבצעת בשילוב ובתאום עם גורמי תחבורה והרשויות השונות.
החברה הקימה בהצלחה פרוייקטים ברחבי הארץ של גישור ומינהור ובנוסף מבצעת אחזקה ושיקום גשרים, ומבני דרך. 
bottom of page