top of page

פרוייקטים

בניית מבני ציבור
בניית מבני ציבור דורשת תכנון ביצוע חשיבה התארגנות אישורים ושת"פ, בהתאם לסוג המבנה ודרישותיו הייחודיות.
החברה בעלת נסיון רב בסוגים רבים של מבני ציבור כגון בתי חולים, מבני מחקר, מוסדות אקדמיים, מבנים לאוכלוסיות מיוחדות ומבני מסחר.
 
בניית פרוייקטים מורכבים
פרוייקטים מורכבים דורשים חשיבה וביצוע "מחוץ לקופסא" על מנת להביא לסיום מוצלח של הפרוייקט.
בפרוייקטים מורכבים נדרשים אישורי עבודה מיוחדים מול הרשויות כגון עבודה בשעות הלילה, עבודה באיזורים רגישים, ועבודה הנדסית מורכבת. החברה ביצעה בהצלחה מגוון פרוייקטים בעלי מורכבות רבה ורכשה ניסיון ומוניטין רבים. 
בניה ותחזוקת גשרים ומנהרות
בניית גשרים ומנהרות דורש התמחות ספציפית בהנדסה אזרחית ובעבודות בטון מיוחדות. העבודה מתבצעת בשילוב ובתאום עם גורמי תחבורה והרשויות השונות.
החברה הקימה בהצלחה פרוייקטים ברחבי הארץ של גישור ומינהור ובנוסף מבצעת אחזקה ושיקום גשרים, ומבני דרך. 
bottom of page