top of page

לקוחות

החברה עוסקת במספר תחומים בהנדסה האזרחית, תוך מתן דגש של אמינות, מקצועית, איכות, לוחות זמנים וחדשנות.
 
בין לקוחות החברה נמנים: משרד ראש הממשלה, מע"צ, מוריה, המכללה האקדמית להנדסה, התעשייה האווירית, עמותת שלווה, הרכבת הקלה , גן החיות התנ"כי, בי"ח שערי צדק, רויכמן ,העמותה לישראל יפה, רמט, אדום מחצבים, החברה למשק וכלכלה.
bottom of page